Ettevõtte alt ETFidesse investeerimine ja tulu maksustamine

Ettevõtte alt ETFidesse investeerimine ja tulu maksustamine

Kuidas käib ETFidelt teenitud tulu maksustamine juhul kui investeerime ETFidesse ettevõtte alt? Just nimelt sellele küsimusele käesolevas postituses keskendumegi.

Mis on ETFid?

Lühend ETF tuleb inglisekeelsetest sõnadest Exchange Traded Fund ja viitab börsil kaubeldavale investeerimisfondile. Teisisõnu on ETF investeerimisfond, mis kaupleb börsil nagu aktsia.

Valdav enamus ETFe on ühtlasi ka indeksfondid. See tähendab, et nad järgivad või lihtsamalt öeldes kopeerivad mõne alusindeksi liikumist. Näiteks iShares Core S&P 500 UCITS ETFi ainus eesmärk on kopeerida USA suurfirmade aktsiaid sisaldava S&P 500 indeksi tootlust. iShares Core MSCI World UCITS nime kandev ETF kopeerib aga MSCI World aktsiaindeksit, mis hõlmab endas suurimaid börsifirmasid 23 arenenud tööstusriigi aktsiaturult.

Seega on arusaadav, miks ETFidest on saanud paljude investorite lemmik. Suhteliselt vähese vaevaga on võimalik oma raha investeerida globaalsele aktsiaturule. Ühe ostuga võib nõnda saada korraga tuhandete ettevõtete aktsionäriks.

Valikus kahte liiki ETFid

ETFide osas tasub teada, et on olemas kahte tüüpi fonde – dividende välja maksvad ja dividende reinvesteerivad.

Teadupärast on börsidel noteeritud päris palju selliseid ettevõtteid, mis maksavad oma aktsionäridele regulaarselt dividende. Juhul kui aktsionäriks on mõni ETF, siis saab ka see fond dividendimakseid.

Sõltuvalt fondi tüübist makstakse need saadud dividendid ETFi investorile välja või hoopiski reinvesteeritakse kohe uuesti börsiaktsiatesse.

Vaatame ühte näidet. Oletame, et ETFi investeeringute nimekirjas on Microsofti aktsia. Nende ridade kirjutamise hetkel maksab Microsoft oma aktsionäridele kvartalis korra dividendideks 0,68 dollarit aktsia kohta. Näiteks eelnevalt jutuks olnud iShares Core S&P 500 UCITS ETFi portfellist leiab hetkel ligikaudu 12,1 miljonit Microsofti aktsiat. See tähendab, et kõnealune ETF saab Microsofti käest kvartalis ligi 8,2 miljonit dollarit dividende. Sõltuvalt sellest, mis tüüpi ETFiga on tegu, käitub fondijuht selle saadud dividendituluga erinevalt.

Dividende välja maksvad ETFid (otsi ETFi kirjeldusest inglisekeelset sõna distributing) maksavad fondi saadud dividendid ETFi osakuid hoidvale investorile edasi.

Dividende reinvesteeriva ETFi (otsi ETFi kirjeldusest inglisekeelseid märksõnu no distributions, reinvesting, accumulating, capitalizing) puhul soetab ETFi fondijuht börsilt selle meie näites käsitletud 8,2 miljoni dollari eest uusi Microsofti aktsiaid. Teisisõnu ta reinvesteerib saadud dividenditulu selle sama firma aktsiatesse.

Enamuse populaarsemate ETFide puhul saab iga investor ise valida, kas ta eelistab dividende välja maksvat või dividende reinvesteerivat fondi.

Näiteks globaalsetesse aktsiatesse raha paigutavast Vanguard FTSE All-World UCITS ETFist on olemas kaks versiooni. Üks, mis kannab nime Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – (USD) Distributing ja kaupleb sümboli VWRL all ja teine, mis kannab nime Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – (USD) Accumulating ning kaupleb börsil sümboli VWCE all.

Iga investor saab siinkohal siis ise valida, kumba versiooni ta eelistab. Fondijuht juhib mõlema fondi vara ühtse kogumina ja portfelli jaotus on täpselt sama. Ainus erinevus on selles, mida teeb fondijuht saadud dividendituluga.

Milliseid ETFe saame Eesti investorina osta?

Alates 2018. aasta jaanuarist kehtima hakanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu MiFID II direktiivi ja PRIIPs regulatsiooni kohaselt saavad tavakliendist investorid nii Eestis kui mujal Euroopas börsilt soetada vaid mõnes Euroopa riigis registreeritud ja mõnel Euroopa riigi börsil kauplevaid ETFe.

See tähendab, et ETF peab olema registreeritud näiteks Saksamaal, Iirimaal, Luksemburgis või mõnes muus Euroopa riigis ja kauplema mõnel siinsel börsil. Enamasti on selleks Saksamaa Xetra, Amsterdami Euronext, Itaalia Milaano, Pariisi Euronext või ka Londoni börs.

See ei tähenda nüüd seda, et Eesti investor ei saa USA aktsiatesse investeerida. Ikka saab! Eelpool mainitud iShares Core S&P 500 UCITS ETF on just täpselt selline fond, mille investeeringutest 100% moodustavad USA aktsiad. Kõnealune fond on registreeritud Iirimaal ja kaupleb õige mitmel Euroopa riigi börsil.

Maksustamise osas on oluline ennekõike just nimelt ETFi registreerimisriik. Sellest sõltub, kuidas ETFi väljamakseid (dividende) maksustatakse. Siin on nüansse omajagu.

ETFi dividendimaksete maksustamise kolm tasandit

Euroopas registreeritud ETFide puhul tasub teada, et enamasti on nende ETFide fondivalitsejatel võimalik kasutada kahepoolsete maksulepingute alusel madalamaid dividendide tulumaksu määrasid (withholding tax). See tähendab, et kõik maksuvormid täidab ja asjaajamise teeb ETFi fondijuht ning ikka selleks, et meie ETFi investoritena saaksime nautida võimalikult madalaid rakenduvaid dividenditulu maksumäärasid. Seda nimetatakse maksustamiseks väärtpaberi tasandil.

Seega kõik see, mis puudutab ETFi laekuvaid tulusid, on enamasti päris hästi ära optimeeritud.

Järgmine maksustamise tasand ETFide puhul on maksustamine fondi tasandil. See puudutab tulumaksu, mis rakendub siis kui ETF maksab dividendid investorile välja. Siin tasub meeles pidada, et Iirimaal ja Luksemburgis registreeritud ETFide puhul fondi tasandil maksustamist ei toimu. Saksamaal registreeritud ETFide puhul aga küll. Samas see maksumäär jääb vahemikku 0% kuni 10% ja täiesti lõpuni selge ei ole, millal mingi maksumäär rakendub.

Viimaseks tulumaksu rakendumise kohaks on investori tasand. Teadupärast ettevõtte kaudu investeerides ei ole meil täna saadud dividenditulu koheselt maksustatav. Maksukohustus tekib alles siis kui me need ETFi poolt makstud dividendid oma ettevõttest välja võtame. Ükskõik kas siis omakorda dividendidena või töötasuna.

Samas käime nüüd korraks kogu keti läbi. Meenutame, et väärtpaberi tasandil said näiteks need Microsofti dividendid, mis ETFi laekusid, maksustatud. ETF neid dividende edasi makstes Iirimaal ja Luksemburgis registreeritud fondide puhul mingit tulumaksu kinni ei pea. Seega praegu on meie näites kasutatavad Microsofti dividendid maksustatud vaid üks kord.

Järgmine samm on see, et ETFi poolt välja makstud dividendid laekuvad meie ettevõtte kontole. Ka siin kohest maksukohustust ei teki ja jätkuvalt on tulumaks rakendunud vaid üks kord.

Samas nii kui me soovime ETFilt laekunud dividenditulu oma ettevõttest välja võtta, tekib maksukohustus ja need samad Microsofti poolt ETFile ja ETFi poolt meile makstud dividendid saavad topeltmaksustatud.

Dividendide topeltmaksustamine

Topeltmaksustamise jaoks saab kriitiliseks dividendide tulumaksu rakendumise järjestus. Juhul kui Microsofti dividendid oleksid maksustatud mitte väärtpaberi, vaid hoopis fondi tasandil, siis saaksime investoritena kasutada krediidimeetodit tulevase maksukohustuse vähendamiseks. Loe sellest põhjalikumalt sellest postitusest.

Samas kuna ETF meile dividende välja makstes tulumaksu kinni ei pea (erandiks on siin mõnikord siis Saksamaal registreeritud ETFid), siis meil ei ole ka tõendit kinnipeetud tulumaksu kohta. Teisisõnu ei ole midagi, mida Maksuametile deklareerida ja seeläbi tulevast oma ettevõtte tulumaksukohustust vähendada.

Seega hetkel kehtivas maksukeskkonnas on ETFidelt saadud dividenditulu topeltmaksustamine justkui vältimatu. Loomulikult tasub meeles hoida, et topeltmaksustamine tekib ainult siis kui me soovime need ETFilt saadud dividendid omakorda enda ettevõttest dividendide või töötasuna välja võtta.

See tähendab, et seni kuni saadud dividenditulu jääb firmasse, täiendavat maksukohustust ei teki. Teisisõnu saame ETFidelt laekunud dividendid ilma tulumaksukohustuse tekketa reinvesteerida.

Kuidas aga pääseda potentsiaalsest tulevasest maksukohustusest? Esmapilgul võib tunduda, et lahendus on dividende reinvesteerivate ETFide kasutamine. Need fondid reinvesteerivad aktsiatest saadud dividenditulu ETFi sees, investorile väljamakseid ei tee ja seega justkui tundub, et on võimalik topeltmaksustamist vältida.

Jah, mõnes mõttes täpselt nii ongi. Kuna ETF dividende välja ei maksa, siis ei teki ka topeltmaksustamise ohtu oma firmast seda tulu välja võttes.

Samas juhul kui kasutame reinvesteerivaid ETFe, siis dividenditulu asemel saame rohkem tulu ETFi hinnatõusust. Millalgi tulevikus neid ETFe müües ja soovides saadud raha oma ettevõttest dividendidena välja võtta tuleb ikkagi tasuda tulumaks.

Seega lühiperspektiivis, seni kuni meie ETFidelt teenitud investeerimistulu jääb meie ettevõttesse, topeltmaksustamist ei teki. Samas nii kui soovime selle teenistuse oma ettevõttest dividendide või palgana välja võtta, siis tekib maksukohustus.

Raha ettevõttest välja võtmise järjestus on oluline

Kui soovida toimetada võimalikult maksuefektiivselt, siis tasub teada järgmist.

Investeeringutelt teenitud tulu kasutusse võtmise järjekord on maksuefektiivsuse mõttes väga oluline.

Selgelt kõige mõistlikum on alustada asjakohaste ehk ettevõtlusega seotud kulude kandmisega.

Näiteks juhul kui investeerid oma ettevõtte kaudu, siis on asjakohasteks kuludeks erinevad selleteemalised koolitused, investeerimisportaalide ja uudiskirjade aastatasud, tugiteenustega seotud kulud nagu näiteks raamatupidamine, IT ja elektroonika, juriidiline konsultatsioon jmt.

Rõhutan siinkohal üle, et tegu peab olema ettevõtlusega seotud kuludega. Kui ise ei oska eri kulusid määratleda, siis kindlasti on abiks raamatupidaja.

Järgmine samm on omaniku antud laenu tagasimakse. Juhul kui oled oma ettevõttesse andnud investeerimiseks omanikulaenu, siis enne kui asud firmast omale dividende maksma, püüa ära kasutada võimalus katta ettevõtte alt asjakohaseid kulusid ja maksta tagasi omaniku antud laen.

Põhjalikuma ülevaate ettevõtte alt investeerimise plussidest ja miinustest ning olulistest maksuaspektidest leiad veebiseminari “Ettevõtte alt investeerimine” salvestusest.

Autor: Märten Kress

Lahtiütleja: Käesolev sisuloome ei sisalda endas investeerimissoovitust ega maksunõustamist. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada investeerimisfondide kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Investeerid ettevõtte alt? Abistame rõõmuga raamatupidamise ja aruandlusega.