7 asja, mida kindlasti raamatupidamisest teada kui investeerid oma firma alt

7 asja, mida kindlasti raamatupidamisest teada kui investeerid oma firma alt

Siit leiad 7 asja, mida kindlasti teada investeeringute raamatupidamisest juhul kui investeerid oma ettevõtte kaudu.

1. Veendu, et raamatupidajal oleks investeerimiskompetents ja investeeringute kajastamise kogemus

Raamatupidamises on õige mitu valdkonda, mis on päris spetsiifilised ja keerulised. Sellised, mis lihtsalt nõuavad, et raamatupidajal oleks tehingute korrektseks kajastamiseks olemas kompetents ja kogemus. Üheks selliseks valdkonnaks on investeeringute raamatupidamine.

Miks nii? Väga lihtne – investeerimismaailm on täna äärmiselt mitmekesine, erinevaid varaklasse tuleb raamatupidamises kajastada erinevalt ja eri portaalide/keskkondade raportid on kõik erinevad.

See tähendab seda, et investeeringute korrektseks raamatupidamiseks peab sinu raamatupidaja alustuseks suutma identifitseerida:

 • mis tüüpi investeeringutega on tegu,
 • millise varaklassi investeeringutega on tegu,
 • milliseid raporteid on kajastamiseks tarvis,
 • kuidas neid raporteid lugeda ja tõlgendada,
 • kuidas raportitest kätte saada raamatupidamise kannete jaoks vajalik info,
 • ja lisaks sageli oskama inglise keelt ning orienteeruma investeerimisalases terminoloogias.

Seda kõike on päris palju ja see kõik on ka üpris keeruline. Uskuge mind! Minu enda taust on investeerimise vallast. Olen finantsturgudel tänaseks elukutselisena tegutsenud juba pea 20 aastat, millest 10 aastat olin pensionifondide fondijuht. MagInvesti esimese tegutsemisaasta jooksul olen koostanud hulgaliselt juhendeid nii meie raamatupidajatele kui ka klientidele.

Tihtipeale ei tea ka investeeringu tegijad ise, kuidas mingist portaalist või platvormilt raporteid kätte saada. Oleme MagInvestis koostanud klientidele abistavad juhendid ka selle tarbeks.

Samuti olen investeerimisvaldkonna eksperdina raamatupidajatele alati vaid e-kirja ja telefonikõne kaugusel kui seisame silmitsi mõne uue kauplemisportaali või investeerimisplatvormiga. Ja neid olukordi ikka jagub, sest MagInvesti klientide hulgas on nii neid, kes investeerivad väärtpaberitesse ja kinnisvarasse, aga ka neid, kes on oma raha paigutanud näiteks veinidesse, altcoin’idesse, noteerimata idufirmadesse jne.

2. Räägi oma raamatupidajaga ja jaga, mida teed

Kohe kliendisuhte alustamisel kirjelda oma raamatupidajale:

 • mida oma firmas teed,
 • kust tuleb firmasse raha investeerimiseks,
 • milliseid kulusid kannad firma alt,
 • kuhu investeerid,
 • millised kontod ja kus platvormidel sul olemas on,
 • kui sageli teed vangerdusi varaklasside või investeerimisplatvormide vahel.

Suurepärane koostöö saab parima alguse just nimelt nõnda.

Lisaks võib raamatupidajal olla mõningaid näpunäiteid ja nippe, mida kasutades saad edaspidi efektiivsemalt tegutseda.

Näide MagInvesti klientide baasilt – õige mitmel korral oleme soovitanud klientidel lülituda Interactive Brokers platvormil ümber soodsamale tehingutasude skeemile. Sellisele, kus sääst tehingutasudelt on pea kolmekordne.

See on taas ka see koht, kus tuleb mängu eelmises punktis välja toodu – kõik MagInvesti raamatupidajad on ka ise investorid ning oskavad kogu seda investeerimise maailma näha ka investori pilgu läbi.

3. Kogu kokku ja salvesta kõik algdokumendid

Ainult investeerimisega tegeleva ettevõtte puhul on tänapäeval enamasti kõik vajalikud raportid ja väljavõtted võimalik saada digitaalselt ning ka tagantjärele.

Samas juhul kui teenid ettevõttesse tulu ka läbi aktiivse majandustegevuse või kannad oma ettevõtte alt mingeid kulusid, siis tekib nii ostu- kui müügiarveid.

Kogu kõik need algdokumendid regulaarselt kokku, süstematiseeri ja salvesta.

Näiteks juhul kui vajad raamatupidamise teenust vaid üks kord aastas aastaaruande kokkupanemise jaoks, siis loo oma arvutisse või võrgukettale (Google Drive, Dropbox) iga aasta jaoks eraldi kaust. Näiteks kataloog “2023”, kuhu kogud kokku kõik erinevad arved. Kohe kui teostasid mõne ostu, salvesta saadud arve sinna kausta. Juhul kui said arve paberkujul, siis pildista see kohe üles ja salvesta pildifail kataloogi.

Samas kui vajad igakuist raamatupidamist (maksad omale palka või oled käibemaksukohustuslane), siis tee omale kaustad nimega “2023.01”, “2023.02”, “2023.03” jne. Jällegi, iga kord kui saad mõne arve või väljastad ise mõne arve, siis kopeeri arve vastava kuu kataloogi.

NB! Pane tähele, et iga arve peal on olemas kuupäev. Juhul kui ostuarvel on kuupäev 28.04.2023, kuid arve ise jõudis sinuni näiteks 02.05.2023, siis kuulub arve kataloogi “2023.04” ehk aluseks võtame alati arve väljastamise kuupäeva.

Siis kui saabub kuu või aasta lõpp ning käes on aeg raamatupidamise algdokumentide edastamiseks, on sul kõik kohe olemas ja võtta. Võid teha isegi nii, et jagad neid kaustu (Google Drive, Dropbox) oma raamatupidajaga. Nõnda ei ole tarvis neid dokumente e-kirjaga saata.

4. Tea, millistelt kuludelt ja mis tähtajaks pead riigile makse maksma

Teatud tüüpi kuludelt tuleb tasuda riiklikud maksud. Eri liiki maksude deklareerimisel ja nende maksude tasumisel on erinevad tähtajad.

Nii passiivse ehk ainult investeerimiseks mõeldud ettevõtte kui ka aktiivset majandustegevust omava investeerimisettevõtte puhul tõusevad päevakorda enamasti nelja liiki maksud:

 1. käibemaks,
 2. tööjõumaksud,
 3. tulumaks välja makstud dividendidelt,
 4. erisoodustusmaks.

Käibemaksudeklaratsiooni (KMD) esitamise ja maksu tasumise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Näiteks mai kuu eest tekkinud käibemaksukohustuse tasumise tähtaeg on 20. juuni.

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon (TSD) esitatakse iga kuu 10. kuupäevaks. Ka maksetähtaeg on nende maksude puhul iga kuu 10. kuupäev. Samas tasub meeles hoida, et näiteks kui mai kuu töötasu või ka dividendid kuuluvad välja maksmisele juunis, siis TSD täidetakse väljamakse kuud aluseks võttes. Seega mai töötasu, mis maksti välja juunis tuleb deklareerida juunis ja sellelt maksud tasuda 10. juuliks.

TSD täitmine ja potentsiaalne maksukohustus kerkivad päevakorda siis kui maksad oma ettevõttest endale palka või dividende või kannad mingeid kulusid, millele rakendub erisoodustusmaks. Viimase osas aitab selgust saada raamatupidaja.

Seega tea ja pea meeles, millistelt kuludelt ja mis ajaks pead riigile makse maksma. Enamasti abistab siin deklaratsioonide täitmise ja esitamisega raamatupidaja. Seejärel saadab raamatupidaja sulle info, milline on sinu käesoleva kuu jooksul tasumisele kuuluv maksusumma.

5. Eelista paberivaba ja pilvepõhist raamatupidamise lahendust

Tehnoloogia ja kasutatavad lahendused on tänaseks jõudnud sinna, et 100% paberivaba raamatupidamine on juba muutumas normiks. Eriti veel selliste ettevõtete puhul, millel aktiivset majandustegevust kuigivõrd (või üldse) ei ole ja mis keskenduvad vaid investeerimisele. Seega toimides nii nagu punktis 3 kirjeldatud, on hõlpsalt võimalik liikuda paberivaba raamatupidamise peale.

Juhul kui sinu ettevõttel on ka aktiivne majandustegevus ehk väljastad müügiarveid, siis tea, et tänapäevased pilvepõhised raamatupidamisprogrammid võimaldavad luua ligipääsu ka sinu jaoks. See tähendab, et saad oma müügiarved ise otse raamatupidamisprogrammi sisestada.

Siin on kaks selget plussi. Esiteks on tegu mugava kohaga müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks (e-arve funktsionaalsus). Sinu toodete või teenuste nimekiri on eelnevalt programmis kirjeldatud ja saad vaid paari klikiga arveid koostada. Sama moodi on olemas klientide ajalugu ja andmed ning uute klientide lisamine on enamasti väga lihtne.

Teine eelis on kuluefektiivsus. Juhul kui väljastad müügiarveid nõnda, et sisestad need kohe ise raamatupidamisprogrammi (näiteks Merit), siis läheb kogu raamatupidamine sinu jaoks soodsamaks. Teisisõnu pärast sinu poolt müügiarve sisestamist ja selle väljastamist on kõik vajalik info juba raamatupidamisprogrammis sees ning täiendavaid raamatupidamisteenuse kulusid nende kirjetega ei teki.

6. Investeeringud turuväärtuses vs soetusmaksumuses

Investeeringute kajastamiseks ettevõtte raamatupidamises on olemas kindlad reeglid. Üks suur erinevus tuleb sisse sellest, kas sinu firmat käsitletakse raamatupidamises mikroettevõtjana või väikeettevõtjana.

Mikroettevõtjale tehtud aruandes kajastatakse kõik investeeringud soetusmaksumuses. Seega näiteks kui sinu ettevõttele tehakse majandusaasta aruanne mikroettevõtja reeglite alusel, siis aktsiate hinnatõusust tekkinud investeerimisportfelli ümberhindluse kasumit ei teki.

Mikroettevõtja aruandlus on oma olemuselt lihtsam. Samuti investeeringute kajastamise reeglid. Samas ei anna need kuigi hästi edasi reaalset pilti ettevõtte finantsseisust ja investeeringute tegelikust väärtusest.

Igatahes tea, et enamasti ei tee raamatupidaja sinu firmale aastaaruannet mikroettevõtja reeglite järgi kui: 1) firmal on rohkem kui 1 osanik; 2) ettevõtte varad kokku on suuremad kui 175 000 eurot; 3) kohustised kokku on suurem kui omakapital ehk oled ohtralt andnud oma firmasse investeerimiseks omanikulaenu.

Täpsemalt saad mikroettevõtja kriteeriumitest ja aruandlusest lugeda sellest postitusest.

Juhul kui sinu ettevõte sobitub mikroettevõtjaks, siis alati võib paluda raamatupidajal koostada majandusaasta aruanne ka väikeettevõtja reeglite alusel. Vastupidine samas ei ole lubatud.

7. Kas teised näevad aastaaruandest minu investeeringuid?

Juhul kui sul on väärtpabereid mõnes kodumaises pangas nagu näiteks LHV, SEB või Swedbank, siis sageli sisestavad raamatupidajad kõik väärtpaberitehingud ükshaaval. See tähendab, et iga investeeringu jaoks tehakse raamatupidamise programmi oma alamkonto. Näiteks on nii-öelda eraldi real Enefit Greeni aktsiad, eraldi real Harju Elektri aktsiad ja eraldi real iShares Core S&P 500 UCITS ETFi osakud.

Kui raamatupidaja saadab sulle vahearuandeid või ka üle vaatamiseks aastalõpu bilansi ja kasumiaruande, siis sealt võibki vastu vaadata iga investeering eraldi real.

Tea, et majandusaasta aruandesse minevas bilansis on kõik siiski “peidetud” ehk detailsuse aste on oluliselt väiksem. See tähendab, et kui keegi võõras lehitseb sinu ettevõtte majandusaasta aruannet, siis detailset infot investeeringute kohta ta sealt ei leia.

Valdavalt on eraldi välja toodud järgmised read:

 • raha – raha pangakontodel ja samuti vaba investeerimata raha erinevates investeerimisportaalides;
 • finantsinvesteeringud – börsil noteeritud aktsiad, ETFid, võlakirjad ja muu taoline, lisaks ka osalused teistes ettevõtetes;
 • nõuded ja ettemaksed – antud laenud, ühisrahastus.

Seda, et sul seisab enamik vabast investeerimata rahast näiteks Interactive Brokersi kontol ja sinu portfelli kuuluvad näiteks need samad eelnimetatud Enefit Green, Harju Elekter ja iShares Core S&P 500 UCITS ETF – seda keegi teine avalikult kättesaadavast majandusaasta aruandest välja lugeda ei saa. Samuti mitte ka seda, millistel ühisrahastuse platvormidel oled investeerinud või kellele laenu andnud.

Majandusaasta aruande detailsus on mikroettevõtja ja ka väikeettevõtja puhul suhteliselt tagasihoidlik. Keegi teine sinu investeeringuid rida realt majandusaasta aruandest ei näe. Aruanne näitab ikkagi pigem koondseisu.

PS! Sõbralik meeldetuletus, et majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on juba 30. juunil.

PPS! Alates 01.02.2023 on riigil õigus aruande esitamata jätmisel teha ilma hoiatamata trahvi kuni 3 200 eurot ja seda ka korduvalt kuni majandusaasta aruanne on esitatud.

Seega mõistlik on asjad aegsasti korda ajada!

Autor: Märten Kress

Küsi raamatupidamisteenuse hinnapakkumist!