Majandusaasta aruande koostamine

Majandusaasta aruande esitamine on kohustuslik

Majandusaasta aruande koostamine raamatupidamine investorile

Majandusaasta aruande koostamine

Iga ettevõte on kohustatud koostama ja esitama Äriregistrile majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne tuleb koostada ka siis kui firmas aktiivset majandustegevust ei toimu.

Aruande esitamise tähtajaks on 6 kuud pärast majandusaasta lõppemist.

Majandusaasta aruande sisu sõltub ettevõtte suurusest

Majandusaasta aruande miinimumsisu sõltub ettevõtte suurusest. Raamatupidamise seadus jaotab ettevõtted nende suuruse järgi nelja gruppi:

1. Mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

Mikroettevõte peab esitama lühendatud bilansi, kasumiaruande ning olenevalt ettevõtja tegevusest kuni 3 lisa. Mikroettevõtja aastaaruanne on enamasti väga lühike ning annab edasi vaid minimaalse info. Mikroettevõtja tegevusaruannet koostama ei pea.

2. Väikeettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Väikeettevõte peab esitama lühendatud majandusaasta aruande, mis koostatakse lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist ning koosneb kahest põhiaruandest: detailne bilanss ja kasumiaruanne ning kuni 9 lisa. Väikeettevõtja peab koostama ka tegevusaruande.

3. Keskmise suurusega ettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.

4. Suurettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.

Keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja peavad esitama majandusaasta aruande täies ulatuses. See tähendab, et nende aruanne koosneb vähemalt raamatupidamise aruandest, nende lisadest ja tegevusaruandest. Raamatupidamise aruanne peab sisaldama nii bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet kui ka omakapitali muutuste aruannet.

Majandusaasta aruanne käeulatuses

Pakume aastaaruande koostamise teenust nii mikro- kui ka väikeettevõtetele ning loomulikult ka suurematele ettevõtetele.

Samuti auditeerimiskohustusega ettevõtetele.

Teenuste hinnad leiad hinnakirjast.

 

Täpsema info saamiseks võta ühendust kontaktivormi kaudu

    Infoks: Sinu e-maili aadressi ei avaldata, kasutame seda ainult sulle vastamiseks.