Milline pank valida Skandinaavia dividendiaktsiatesse investeerimiseks?

Milline pank valida Skandinaavia dividendiaktsiatesse investeerimiseks?

Sellest postitusest leiad erinevate pankade poolt rakendatavad dividendide tulumaksumäärad Soome, Rootsi, Norra ja Taani aktsiate kohta.

Dividendide tulumaks peetakse kinni juba firma asukohariigis

Valdava enamuse riikide puhul peetakse dividendidelt tulumaks (withholding tax) kinni juba ettevõtte registreerimisriigis ehk asukohariigis.

See tähendab, et kui ettevõte hõikab välja dividendina näiteks 1,00 eurot aktsia kohta, siis investori kontole jõuab enamasti sellest dividendide tulumaksu võrra väiksem summa. Näiteks 0,85 eurot aktsia kohta.

Samas võib investori kontole jõuda välja kuulutatud 1,00 eurost ka vaid 0,65 eurot aktsia kohta.

Kinni peetav dividendide tulumaksumäär sõltub kahest tegurist: 1) millise riigi resident on investor ja 2) millise panga/maakleri kaudu on aktsiad soetatud.

Käesolevas artiklis keskendume Eesti residendist investoritele. Teisisõnu kui investeerid eraisikuna ja sinu alaline elukoht on Eestis või investeerid Eestis registreeritud äriühingu kaudu, siis kehtib kõik alltoodud sinu kohta.

See tähendab, et sinu portfellis olevate aktsiate dividendimaksetelt kinni peetud tulumaksumäär sõltub panga/maakleri valikust.

Selles artiklis võrdleme Eestis tegutsevate pankade poolt Skandinaavia börsifirmade dividendimaksetele rakendatavaid tulumaksumäärasid.

Maksumäärad võivad erineda väga palju

Eestil on nii Soome, Rootsi, Norra kui ka Taaniga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingud.

Kui standardsed dividendide tulumaksumäärad võivad teatud puhkudel ulatuda isegi 50% tasemeni, siis eelnimetatud lepingute kohaselt on võimalik Eesti residendist investoril viia dividendimaksete tulumaksumäär 15% juurde.

Selle jaoks on vaja üht kahest:

  1. Maakler või pank, mille kaudu oled Skandinaavia aktsiaid ostnud, pakub niinimetatud maksuennetamise teenust ehk esitab sinu eest ja sinu kohta vastava asukohariigi Maksuametile sinu Eesti residentsust kinnitavad andmed, misjärel rakendub dividendimaksetele automaatselt madalam topeltmaksustamise vältimise lepingutes sätestatud tulumaksumäär 15%.
  2. Maakler või pank, mille kaudu oled Skandinaavia aktsiaid ostnud, ei paku maksuennetamise teenust, asukohariigis peetakse kinni standardne kõrgem dividendimaksete tulumaksumäär, kuid sinul investorina on ise võimalik enammakstud tulumaksu tagasi taodelda.

    Selle jaoks tuleb ise vastava riigi Maksuameti veebilehel täita vajalik vorm, esitada nii residentsustõend kui dividendimaksete laekumise ja sellelt kinni peetud tulumaksu tõend (see tõend vaja pangalt küsida ja on enamasti tasuline, LHVs näiteks 10 eurot), misjärel saab enammakstud tulumaksu tagasi.

    Enamasti on sõltuvalt riigist võimalik enammakstud tulumaksu tagasi küsida viimase 3-5 aasta dividendimaksete kohta.

Selge on see, et variant number 1 on meie kui investori jaoks oluliselt mugavam.

Seepärast on hea juba panga valikul teada, millised on automaatselt dividendimaksetelt kinni peetavad tulumaksumäärad. Nõnda saame oma elu teha lihtsamaks ja investeerida kohe maksuefektiivsemalt.

Skandinaavia börsifirmade dividendide tulumaksumäärade võrdlus pankade lõikes

Alljärgnev tabel annab ülevaate pankade poolt automaatselt kinni peetavatest dividendimaksete tulumaksumääradest Skandinaavia riikide lõikes.

Olulise märkusena olgu siinkoha öeldud, et näiteks Soome aktsiate puhul kehtivad välja toodud maksumäärad vaid Helsingi börsi kaudu soetatud Soome aktsiatele. Sama moodi ka Rootsi ja teiste riikide aktsiate puhul ehk siis Rootsi aktsiate puhul vaid Stockholmi börsi kaudu soetatud Rootsi aktsiatele.

LHV PankLuminorSEBSwedbank
Soome aktsiad Helsingi börsilt 35%50%15%15%
Rootsi aktsiad Stockholmi börsilt 30%30%15%15%
Norra aktsiad Oslo börsilt 25%30%15%15%
Taani aktsiad Kopenhaageni börsilt27%27%27%27%
Automaatselt kinni peetavad dividendide tulumaksumäärad seisuga 30.11.2023

Kokkuvõte

LHV Skandinaavia aktsiate puhul maksuennetamise teenust ei paku. Madalama maksumäära saamiseks tuleb ise vastava riigi maksuameti lehel täita vajalikud maksuvormid ja esitada nõutud dokumendid. Lisainfot saab maksuvormide täitmise kohta siit.

SEB pakub maksuennetamise teenust automaatselt Soome ja Rootsi turgudel kauplevatele instrumentidele. Norra aktsiate puhul rakendub 15% tulumaksumäär vaid siis kui investor on esitanud residentsustõendi ja juriidiline isik on esitanud SEB-le vajalikud maksudokumendid.

Swedbank pakub maksuennetamise teenust automaatselt Rootsi turgudel kauplevatele väärtpaberitele. Soome ja Norra aktsiate puhul rakendub 15% tulumaksumäär vaid siis kui investor on Swedbankile esitanud residentsustõendi.

Luminor Skandinaavia aktsiate puhul maksuennetamise teenust ei paku. Madalama maksumäära saamiseks tuleb ise vastava riigi maksuameti lehel täita vajalikud maksuvormid ja esitada nõutud dokumendid.

Seega juhul kui investeerid Soome, Rootsi või Norra dividende maksvatesse aktsiatesse ja soovid oma elu investorina teha maksuefektiivsuse valguses võimalikult lihtsaks, on mõistlik eelistada nende aktsiate ostul SEB või Swedbanki teenuseid.

Hoia meeles, et lisaks maksuefektiivsele investeerimisele tasub silm peal hoida ka kuludel, nii tehingu- kui ka konto hooldustasudel, mis võivad pankade lõikes erineda.

Autor: Märten Kress