ETFidest teenitud tulu maksustamine

ETFidest teenitud tulu maksustamine

Üks enim küsimusi tekitav valdkond investeerimisel on teenitud tulu maksustamine. Alljärgnev annab lühiülevaate börsil kaubeldavate fondide ehk ETFidelt teenitud tulu maksustamisest.

Maksuobjekt #1 – hinnatõusult teenitud tulu

Alustame eraisikust investori vaatega. Tulumaksukohustus tekib eraisikust investoril ETFidesse investeerimisel, nii nagu ka paljude teiste finantsvarade puhul, kahel juhul. 

Esiteks kuulub tulumaksuga maksustamisele vara võõrandamisest saadud tulu. Olles ostnud ETFi hinnaga 10 eurot ja müünud hinnaga 12 eurot, on eraisikust investor iga omatava ETFi osaku kohta teeninud tulu 2 eurot. 

Investeerimisfondide puhul tuleb tähele panna, et nii osakute võõrandamine (ETFi müümine) kui ka osakute tagasivõtmine fondivalitseja poolt (näiteks fondivalitseja või fondi likvideerimisel) on mõlemad tulumaksuseaduse raames käsitletavad võrdsetena – millal iganes on võõrandamise/tagasivõtmise hind kõrgem kui soetusväärtus, tekib investoril tulumaksu kohustus.

Eraisikul on selliselt tekkivat tulumaksukohustust võimalik edasi lükata kasutades oma investeeringute tegemisel investeerimiskonto süsteemi.

Juriidilisest isikust investori puhul vara võõrandamisest saadud tulu iseenesest veel mingit maksukohustust ei tõstata.

Maksuobjekt #2 – investeerimisfondide väljamaksetelt teenitud tulu

Teine kord tekib maksustatav tulu siis kui väärtpaber maksab välja omanikutulu või intressi.

Investeerimisfondide kontekstis, mida ETFid ju sisuliselt on, defineeritakse sellist rahalist väljamakset kui tulu jaotamist ilma fondiosakuid tagasi võtmata. 

Seega kui enne ETFilt tulu saamist oli investoril 100 osakut ja pärast rahakannet on alles jätkuvalt 100 osakut, siis on tegu tulumaksuseaduse mõttes investeerimisfondi väljamaksega.

Huvitav on see, et Eesti tulumaksuseaduse mõistes on sellise rahakande nimi intressitulu. Ja seda vaatamata asjaolule, et tegu on näiteks aktsiatesse investeeriva ETFiga, mis on saanud eri aktsiatelt dividenditulu ja maksab need dividendid nüüd lihtsalt ETFi investorile edasi. Seega juriidiliselt näpuga järge ajades sai ETF dividenditulu, kuid investorile maksab ETF Eesti maksusüsteemi käsitluse kohaselt selle tulu välja mitte dividenditulu, vaid intressituluna.

Tulu maksustamise kolm tasandit

dividendinvestor.ee ETFide maksustamise 3 tasandit

Nüüd saabub hetk, mil asjad lähevad ETFide puhul keeruliseks. Paljuski seetõttu, et ETFid on registreeritud eri jurisdiktsioonides, investeerivad välismaistesse väärtpaberitesse kui mitte-residendid ja ETFi enda investorid asuvad samuti erinevates riikides.

ETFide puhul toimub jooksva tulu (nimetagem hetkel nõnda nii dividendi- kui intressitulu) maksustamine kolmel tasandil – fondi koosseisu kuuluvate väärtpaberite (ehk instrumendi), fondi enda ja investori tasandil.

Väärtpaberi tasandil toimub dividenditulu maksustamine näiteks juhul kui Apple maksab dividende investeerimisfondile ja makstud dividendidelt peetakse tulumaks juba Apple asukohariigis (USAs) kinni.

Fondi tasandil maksustamiseks nimetatakse olukorda, mil ETF maksab investorile välja jooksvat tulu (seaduse keeles intressi, aktsiafondide puhul sisuliselt dividende) ja sellelt väljamakselt peab tulumaksu kinni.

Investori tasandil tuleb maksustamine mängu ennekõike eraisikust investorite puhul, kellel tuleb saadud tulu deklareerida ja olenevalt valitud deklareerimise meetodist ning sellest, kas fondi tasandil tulumaks juba peeti kinni või mitte, maksta tulumaks.